Požičovňa plynových spotrebičov

požičovňa-gas-centrumGAS-CENTRUM v rámci pokrytia služieb k maximálnej spokojnosti zákazníkov ponúka aj krátkodobý prenájom plynových spotrebičov, ohrievačov, teplogenerátorov.

Teraz už nemusíte vynakladať vysoké náklady na kúpu a údržbu zariadenia, v prípade ak potrebujete plynový ohrievač na spoločenskú udalosť, alebo zariadenia na stavbu – teplogenerátor.

Požičiavané ziariadenia:

  • 3 ks ohrievač Etna nerez
  • 2 ks ohrievač Etna biela
  • 3 ks 30kW Teplogenerátor
  • 2 ks 25kW Teplogenerátor

Podmienky pre zapožičania zariadenia:

  1. Podpis zmluvy o krátkodobom prenájme zariadenia
  2. Doklady potrebné k podpisu Zmluvy o prenájme

Fyzická osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list

Právnická osoba: výpis z obchodného registra, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas

  1. Pri zapožičaní sa skladá vratná záloha (kaucia) v príslušnej výške z nákupnej ceny zariadenia.

Záloha je vrátená pri vrátení náradia. V prípade poškodenia zariadenia bude z ceny kaucie odrátaná alikvotná finančná čiastka. Výška uvedenje čiastky bude predstavovať cenu na opravu a náhradné diely pre budúce zabezpečenie prevádzky zariadenia.

  1. Miesto odberu a vrátenie zapožičaného zariadenia:

GAS-CENTRUM, Šenkvická cesta 14/R, Pezinok

O aktuálnej ponuke zariadení sa vopred informujte priamo v predajni na tel. čísle 0948 240 019